Evert den Boer (CEO Greenchoice) versterkt bestuur Energie-Nederland

Per 20 april is Evert den Boer, CEO van energieleverancier Greenchoice, lid van het bestuur van Energie-Nederland. Hij neemt het stokje over van Harald Swinkels, CEO van NLE die de functie zes jaar vervulde. Medy van der Laan, voorzitter van…

Lees meer

Zeven versnellers voor het Regeerakkoord

Energie-Nederland ziet zeven ‘transitieversnellers’ om de afspraken uit het Verdrag van Parijs na te leven. Een brief met voorstellen voor concrete maatregelen werd vandaag aangeboden aan Informateur Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en Groenlinks. Het gaat om…

Lees meer

Column: De Energielandkaart van Nederland

De energietransitie wordt een van de kernpunten van de kabinetsformatie als we het nieuws mogen geloven. Dat betekent vervolgens niet dat de energietransitie alleen een Haagse aangelegenheid is. Letterlijk alles en iedereen is nodig om de nationale klimaat- en energiedoelen…

Lees meer

Markt en overheid verkennen kansen op Energie-Nederland/IPO-congres

‘De overheid moet dienen en duwen, verleiden en normen stellen.’ Aldus Medy van der Laan op het door Energie-Nederland en IPO georganiseerde congres over de regionalisering van de energietransitie. Dit congres vond plaats op 4 april bij Eneco in Rotterdam. Na 6 korte pitches…

Lees meer

Toekomst warmte borgen in regeerakkoord

‘’De warmtetransitie vraagt een grote inspanning van overheden, bedrijven en particulieren’’ aldus Medy van der Laan, voorzitter van Energie Nederland vanochtend op Radio 1 in programma De Ochtend. ‘’Het moet voor particulieren makkelijker zijn om voordelen te behalen als je duurzame…

Lees meer

Kaders voor integratie Europese elektriciteitsmarkt vastgesteld

Op 16 maart hebben de Europese lidstaten met overweldigende meerderheid ingestemd met nieuwe wetgeving voor de integratie en harmonisatie van de balanceringsmarkten. Energie-Nederland heeft zich – samen met ACM, VEMW, TenneT en EZ – vanaf het begin van het proces…

Lees meer

Forse daling tarieven landelijk netbeheer gas

De transporttarieven van Gasunie Transport Services (GTS) voor 2017 dalen met gemiddeld 26% ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit het voorstel dat GTS op 20 maart 2017 heeft ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door…

Lees meer

Klant centraal met nieuwe algemene voorwaarden in begrijpelijke taal

De energieleveranciers, verenigd in Energie-Nederland, hebben de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers naar eenvoudig Nederlands ‘vertaald’. Algemene Voorwaarden zijn van oudsher vooral een juridisch document, en gaan vaak gepaard met moeilijke woorden en zinnen. Energieleveranciers vinden het echter…

Lees meer

Column: Energietransitie komt op de onderhandelingstafel!

Column verkiezingen 2017 – Medy van der Laan Het werd laat gisterenavond, maar de contouren waren om 21.00 uur al duidelijk: VVD is veruit de grootste en het wordt minimaal een vier-partijen kabinet. Naast VVD-CDA-D66, valt er nog te kiezen…

Lees meer

Energietransitie vereist internationale elektriciteitsmarkt

                  Het internationaal integreren van de elektriciteitsmarkt is het beste recept voor het zo laag mogelijk houden van de kosten van de energietransitie. Dat concludeert Machiel Mulder, hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan…

Lees meer

Energie-Nederland partner van Green Deal aardgasvrije wijken

                    Vandaag ondertekende minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provinciën een Green Deal die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere…

Lees meer

Financiering is cruciaal voor succesvolle energiebesparing industrie

Op 23 februari jl. kwamen op initiatief van Energie Nederland en FME ruim 30 experts bij elkaar om te bespreken hoe barrières uit de weg kunnen worden geruimd die energiebesparingsprojecten bij (energie-intensieve) bedrijven hinderen. De experts kwamen uit de technologische…

Lees meer

Tarieven landelijk gastransport omlaag, Energie-Nederland tekent marktgedragen afspraak

Energie-Nederland heeft actief bijgedragen aan een marktgedragen afspraak met het doel de tarieven van Gasunie Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijk transportnet van gas, te verlagen en de investeringszekerheid voor leden te vergroten. ACM heeft bepaald dat de…

Lees meer

Inbreng Energie-Nederland over verdere integratie Frequency Containment Reserve

Energie-Nederland heeft inbreng geleverd op een ENTSO-E consultatie van de TSO’s van Duitsland, Frankrijk, Benelux, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken over de verdere integratie van de markt voor Frequency Containment Reserve (voorheen primaire reserve). Nederland heeft al ervaring met een gezamenlijke…

Lees meer

Energie-Nederland roept op tot ferme stappen ETS

Energie-Nederland heeft Nederlandse Europarlementariërs gevraagd om te kiezen voor forse verbeteringen van het Europese Emmissiehandelsysteem ETS. Deze week staat het Commissievoorstel voor herziening van de ETS-richtlijn op de plenaire agenda van het Europees Parlement. De milieucommissie van het EP heeft…

Lees meer

Tweede Kamer heeft nú de kans energietransitie te versnellen

Vandaag dinsdag 7 februari vergadert de Tweede Kamer over het toekomstige Energiebeleid. Een coalitie bestaande uit Energie-Nederland, VEMW, VOEG, FME, UNETO-VNI en LTO Glaskracht roept de Tweede Kamer op om de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie nog vóór het…

Lees meer

Strategie Summit Energie & Utilities: van problemen naar kansen

Directeur Janine Verweij zal namens Energie-Nederland spreken op de Strategie Summit Energie & Utilities. Tijdens deze exclusieve, kleinschalige bijeenkomst staat kennis delen, kennis vergaren, inspiratie en netwerken centraal. Ongeveer 70 bestuurders en stakeholders uit de energie & utilities sector maar…

Lees meer

Energie-nederland presenteert innovaties aan Kamercommissie

Morgen (17 januari) spreekt de Vast Commissie van Economische zaken in een Ronde-tafelgesprek met vertegenwoordigers uit de energiemarkt over de Energietransitie. Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland, presenteert daarbij een overzicht van energieke innovaties waaruit blijkt dat de energiemarkt…

Lees meer

Besparingsmarkt krijgt extra impuls

Energie-Nederland heeft samen met NVDE, Netbeheer Nederland, EZ en BZK afspraken gemaakt om een extra impuls te geven aan het realiseren van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Met deze afspraken willen deze partijen de markt voor besparing op gang brengen…

Lees meer

Coalitie voor snelle behandeling wetsvoorstel voortgang energietransitie

Energie-Nederland, FME, UNETO-VNI, VEMW, VOEG en LTO Glaskracht hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer het belang onderstreept van een spoedige behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie die door Minister Kamp aan de Tweede Kamer is aangeboden. Deze wet biedt…

Lees meer

Nieuwe doorbraak wind op zee

Minister Kamp heeft de winnaar bekend gemaakt van de tweede tender voor wind op zee. Het consortium van Eneco, Diamond, Shell en Van Oord mag dit tweede park voor de kust van Zeeland gaan bouwen. Dit consortium won de aanbesteding…

Lees meer

Energieagenda maakt urgentie voor klimaatwet helder

Energie-Nederland is blij met de Energieagenda van minister Kamp. Het nieuwe kabinet moet volgend jaar doorpakken en regelen dat dit beleid voor de lange termijn gezekerd is. Een kaderstellende Klimaatwet is hiervoor noodzakelijk. De koers die de Energieagenda uitzet naar een CO2-arme…

Lees meer

Markt ontwikkelt volop besparingsdiensten voor slimme meter

Energieleveranciers ontwikkelen volop producten en diensten op het gebied van bewustwording en besparing, real time inzicht en het optimaal afstemmen van vraag en aanbod op basis van de slimme meter. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de bijdrage van…

Lees meer

MAAK VAN NEDERLAND EEN DIGITALE KOPLOPER! ENERGIE-NEDERLAND TEKENT MANIFEST DIGITALISERING

Op 17 november 2016 ondertekende Energie-Nederland samen met ruim 25 andere toporganisaties uit het bedrijfsleven het manifest ‘Samen naar een duurzame digitale samenleving’. In dit manifest benadrukken de ondertekenaars het belang van investeringen in beleid, middelen en governance om van…

Lees meer

BEDRIJFSLEVEN ROEPT OVERHEID OP TOT MAKEN VAN KLIMAATWET

Het Nederlandse bedrijfsleven omarmt de klimaatdoelen van Parijs voor 2050 en doet een gezamenlijke oproep aan de overheid om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie. Negenendertig spelers, waaronder Energie-Nederland en de energiebedrijven Dong, Eneco, Essent, Nuon en…

Lees meer

Aan de slag met wonen zonder aardgas

Tijdens de Nationale Klimaattop vandaag ondertekenen bijna honderd partijen, waaronder gemeenten, provincies, Energie-Nederland, Enexis, Liander, Stedin, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, Natuur & Milieu en het HIER klimaatbureau het manifest ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’. Daarmee geven zij aan…

Lees meer

Nationaal Warmte Congres 2016

Donderdag 24 november zal in het World Forum Convention Centre in Den Haag hét Nationaal Warmte Congres georganiseerd worden. De warmtevoorziening in Nederland is in beweging. Samenwerking is onontbeerlijk in de sector. Wie zijn de partners die samen met u…

Lees meer

Sprong vooruit in de energietransitie

Het is tijd om met álle betrokken partijen een stap voorwaarts te zetten in de energietransitie. Hoe dat kan en wie daar allemaal een rol in hebben, staat in het kennisdossier Energietransitie dat Elsevier vandaag (23 september) heeft uitgebracht. In…

Lees meer

Het vertrouwen van de consument groeit

Energieleveranciers hebben een grote stap voorwaarts gezet in hun informatievoorziening naar consumenten. Dat concludeert de Autoriteit Markt en Consument[1]. Energie-Nederland is blij met de uitkomsten van dit onafhankelijke onderzoek van ACM. Uit een uitgebreide analyse van ACM blijkt dat energieleveranciers…

Lees meer

DE ENERGIEVOORZIENING IN CIJFERS

Hoe is het gesteld met de energievoorziening in Nederland? Slagen we erin om meer duurzame energie op te wekken? Hoeveel elektrische auto’s zijn er op de weg? Hoe betrouwbaar zijn onze energienetten? Deze en andere vragen worden beantwoord in ‘Energietrends…

Lees meer

Topsector Energie & Energiedialoog

De Topsector Energie heeft aan André Kuipers, boegbeeld van de Energiedialoog een position paper aangeboden. Dit paper vormt de bijdrage van de Topsector Energie aan de Energiedialoog.  Hieraan hebben verschillende leden van Energie-Nederland (waaronder Roger Miesen, GertJan Lankhorst, en Jeroen…

Lees meer

Doorbraak in aanbesteding wind op zee

De aanbesteding door het ministerie van EZ van de eerste 700 MW wind op zee die is afgesproken in het Energieakkoord heeft geleid tot een wereldrecord. Nog niet eerder werd zo’n lage prijs genoteerd voor een windpark op zee. Winnaar…

Lees meer

Interview Medy van der Laan in VNO-NCW

Naar aanleiding van Het Kompas voor de toekomst van de energiemarkt vertelt Medy van der Laan het verhaal aan VNO-NCW. Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

Lees meer

Energie-Nederland in de pers

Energie-Nederland presenteert op 26 mei het kompas voor de toekomst van de energiemarkt. Het initiatief wordt opgepakt door de media zoals in Groene Courant, het FD en Energeia.      

Lees meer

50% CO2 reductie als hoofddoel voor de energietransitie

Energie-Nederland stelt CO2 reductie als hoofddoel van de energietransitie. Dat staat in het Kompas voor de energiemarkt van de toekomst dat Energie-Nederland vandaag publiceert. “Om de afspraken in Parijs waar te maken, hebben we een stevige ambitie nodig. Daarom gaan we voor 50% CO2 reductie in…

Lees meer

Energie-Nederland wil heldere taakafbakening netbeheerder

Energie-Nederland pleit voor een duidelijke taakafbakening van netbeheerders, de met hen verbonden netwerkbedrijven en hun deelnemingen. Het Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie is hier een goede aanzet voor. Dit stelt Energie-Nederland in een schriftelijke reactie aan het ministerie van Economische Zaken in…

Lees meer

VIDEO: Studenten TU Delft geven visie op energietransitie

Korter douchen, niet met het vliegtuig op vakantie maar als lifter met backpack, sparen voor een energiezuinige koelkast en minder vlees eten. Het is maar een greep uit de acties waarmee studenten van de Technische Universiteit Delft op de proppen…

Lees meer

Duurzame biobrikettenfabrikant popelt om te starten op Maasvlakte

“Wij concurreren graag met offshore wind!” CEO Andy Piers van River Basin Energy, een startup bedrijf dat getorreficeerde houtpellets maakt, popelt om te beginnen met de productie van dit geroosterd hout op de Maasvlakte. Opdat kolencentrales dit kunnen (mee)stoken en…

Lees meer

Energie-Nederland ondertekent Green Deal Elektrisch Rijden

Vandaag sluit een groot aantal organisaties de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 met de overheid. Namens de overheid ondertekent minister Henk Kamp de Green Deal, Medy van der Laan namens Energie-Nederland. Ondertekening betekent een voortzetting van de eerder afgesloten Green…

Lees meer

Verder onderzoek nodig voor gedegen en verantwoord besluit CO2-reductie

Energie-Nederland onderschrijft de noodzaak om verder onderzoek te doen naar de wijze waarop 25% CO2-reductie in 2020 gehaald kan worden. Het is daarbij goed dat er nu een denkrichting van het kabinet op tafel ligt hoe de extra CO2-reductie bovenop…

Lees meer

Wind op zee

Wind op zee met volle kracht vooruit

Energie-Nederland is blij met de voortvarende besluitvorming in Tweede en Eerste Kamer over de wetswijzigingen van de Elektriciteitswet. Het snelle besluitvormingstempo maakt het mogelijk om in april de eerste biedingsronde te openen voor de nieuwe windlocatie bij de Zeeuwse kust….

Lees meer

Succesvolle campagne energie besparen

Energie-Nederland kijkt terug op een succesvol verlopen campagne voor energiebesparing. Doel was de consument te prikkelen werk te maken van energiebesparing met het motto ‘Sta op uit je stoel. Een lagere energierekening begint bij jezelf’. En dat is gelukt: de…

Lees meer

Janine Verweij per 1 februari directeur van Energie-Nederland

Per 1 februari 2016 is Janine Verweij de nieuwe directeur van branchevereniging Energie-Nederland. Ze volgt in deze functie Mira Huussen op, die de functie op ad interim basis vervulde. Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland, is verheugd over de…

Lees meer


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten