15.11.2017 | Informatiebijeenkomst AVG

Nieuwe privacy wetgeving: Bent u al klaar voor de AVG? 

Zonder kennis van privacywetgeving is het voor energieleveranciers bijna onmogelijk geworden verantwoord persoonsgebonden data te gebruiken. Van hen wordt verwacht dat zij integer en respectvol omgaan met persoonlijke gegevens van (potentiële) klanten. Een datalek of het ongewenst verzamelen van persoonlijke gegevens kan negatief afstralen op de hele sector.

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) in werking. Het is van belang inzicht te hebben in welke consequenties deze nieuwe privacywetgeving heeft en te weten hoe uw organisatie zich hier effectief op kan voorbereiden.

Wat betekent het bijvoorbeeld voor uw bedrijfsvoering als profileren expliciet gereguleerd wordt en het recht om vergeten te worden geïntroduceerd wordt? Bent u voorbereid op de  komende documentatieplicht, die inhoudt dat uw organisatie moet bijhouden welke persoonsgegevens u verzamelt en hoe lang? En wat betekent de aanscherping van de meldplicht datalekken voor u?

Energie-Nederland helpt u graag bij de voorbereidingen. Op 15 november organiseren wij i.s.m. DMCC een bijeenkomst om u breed te informeren over de nieuwe wetgeving, de consequenties van AVG worden dan op hoofdlijnen uitgelegd. Schat u in dat u meer verdiepende kennis nodig heeft? Wij organiseren tevens een 3-delige workshopcyclus waarin alle vereisten van de AVG uitgebreid behandeld worden.

 

Programma informatiebijeenkomst AVG
15 november 2017 | 13.30 – 17.00 uur | Muntgebouw Utrecht

 

12.30 uur Inloop deelnemers met lunch
13.30 uur Welkom door Roel Kaljee, Energie-Nederland
13.45 uur Wat betekent AVG voor de energieleverancier? door Jitty van Doodewaerd, DMCC

  • Schets van de huidige privacywetgeving (WBP)
  • Impact: Wat verandert er met de komst van de AVG?
  • Implementatie: Toelichting 10-stappenplan
  • Belangrijkste wijzigingen voor energieleveranciers
  • Wijze waarop u de nieuwe vereisten efficiënt in uw organisatie kunt borgen

Via praktijkcases komt de theorie tot leven en verwerft u informatie die direct toepasbaar is in de praktijk.

16.00 uur Impact AVG op nieuwe Gedragscode Slimme Meter door Ard Jan Dunnik, Brinkhof Advocaten
16.30 uur AVG in de praktijk
Praktijkcasus van een energieleverancier
17.00 uur Afsluiting en borrel

 

Tip!
Op dezelfde dag en locatie organiseren wij in de ochtend een voorlichtingsbijeenkomst over de vernieuwde VKO. Op deze manier kunt u binnen kort tijdsbestek zowel over het nieuwe VKO als over de AVG bijgepraat worden. Wilt u beide bijeenkomsten volgen? Vult u dan voor beide bijeenkomsten het aanmeldformulier in.

Deelnemen?
Schrijf u nu in! Aan deelname zijn geen kosten verbonden, wij vragen uitsluitend uw tijd en energie!

 

 

 

 


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten