Tweede Kamer neemt herziene warmtewet in behandeling

Eind mei stuurde minister Henk Kamp een voorstel voor de herziening van de Warmtewet naar de Tweede Kamer. Het voorstel is niet controversieel verklaard en wordt in behandeling genomen. Dit is goed nieuws aangezien alle betrokkenen, zowel warmteverbruikers, verenigingen van eigenaren als leveranciers en woningcorporaties, ernaar uitkijken om met een verbeterde Warmtewet aan de slag te gaan.

Leveranciers krijgen de mogelijkheid om klanten verschillende producten aan te bieden en ruimte voor tijdelijke experimenten met tarieven. De knelpunten rondom blokverwarming, waardoor woningcorporaties en verenigingen van eigenaars te maken hebben met in hun ogen onnodig hoge kosten, worden weggenomen. Daar staat tegenover dat Kamp een aantal voorstellen doet om de prijzen voor afleversets en aan- en afsluiting te reguleren omdat hij van mening is dat daarmee de positie van de afnemer verbetert. Verder stelt de minister regels in het vooruitzicht met betrekking tot de toegang tot netten door derden, en rekt hij de duur van het begrip ernstige storing op van vier tot acht uur.

Energie-Nederland is over het algemeen positief over de voorstellen. Voor de transitie naar een duurzame warmtevoorziening is het goed experimenteerruimte en meer vrijheid met tariefstelling te hebben. Ook is het goed dat verschillende definities worden aangescherpt. Het voorstel kan echter nog verder verbeterd worden, bijvoorbeeld waar het de regulering van de aansluitbijdrage en afleverset betreft. Waar mogelijk zouden kosten door concurrentie met andere verwarmingsoplossingen marktconform moeten zijn.


U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten